Leczenie

Jęczmień i gradówka

Jęczmień jest to ostre zapalenie gruczołów przyrzęsowych Zeissa lub Molla. Powstaje na skutek zaczopowania ujścia mieszków włosowych i w następstwie zakażenia gruczołów – tzw. jęczmień zewnętrzny. Jeśli zapalenie dotyczy gruczołów tarczkowych Meiboma, wówczas mówimy o jęczmieniu wewnętrznym.

Jeżeli​ ​jęczmień​ ​przechodzi​ ​w​ ​postać​ ​przewlekłą wtedy​ ​mówimy​ ​o​ ​gradówce.​

Więcej

 

Zespół suchego oka

Schorzenie związane z nieprawidłowościami filmu łzowego wynikającymi ze zbyt małego wydzielania łez lub ich nieprawidłowego składu. W zaawansowanej postaci może prowadzić do uszkodzenia struktur powierzchni oka na skutek przewlekłego stanu zapalnego. Łzy dotleniają, odżywiają powierzchnię oka oraz stanowią warstwę ochronną przed infekcjami umożliwiając prawidłowe widzenie.

Więcej

Zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek zwykle występuje zwykle przynajmniej raz w życiu każdego człowieka. Może występować jako ostre, podostre lub przewlekłe. Jego przyczyny również mogą być różne: bakteryjne, alergiczne czy wirusowe.

Więcej

Jaskra

Jaskra to grupa chorób, których istotą jest swoista, postępująca neuropatia nerwu wzrokowego. Charakteryzuje się zmianami budowy tarczy nerwu wzrokowego oraz odpowiadającym im charakterystycznym ubytkom w polu widzenia. Głównym czynnikiem ryzyka neuropatii jaskrowej jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Więcej

Zaćma

Jest to zmętnienie soczewki (przezroczystej struktury otoczonej torebką), znajdującej się w tylnej komorze oka, tuż za tęczówką. Najczęściej występującą odmianą jest zaćma związana z wiekiem, która jest u większości ludzi naturalnym zjawiskiem związanym ze starzeniem (soczewka kumuluje przez całe życie produkty przemiany materii).

Więcej

Odłączenie ciała szklistego PVD

Ciało szkliste jest galaretowatą, przezroczystą, pozbawioną naczyń strukturą, która wypełnia komorę ciała szklistego, nadaje kształt i objętość gałce ocznej. W 99% składa się z wody, w jego skład wchodzi również kolagen i kwas hialuronowy.  Wraz z wiekiem zaburzeniu ulega jego żelowa konsystencja – ciało szkliste staje się coraz bardziej płynne. Powoduje to oddzielanie się jego tylnej części od siatkówki.

Więcej

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Jest to choroba występująca najczęściej po 60 roku życia. Zmiany zwyrodnieniowe dotyczą centralnej części siatkówki, która odpowiada za ostrość wzroku. Mogą występować w obu oczach i mieć różny stopień zaawansowania. Wyróżnia się dwie postacie zwyrodnienia plamki AMD – suchą i wysiękową.

Więcej