Tonometria aplanacyjna (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego)

Opis badania tonometrii aplanacyjnej


Tonometrię aplanacyjną (Goldmanna) uważa się za standardową metodę badania ciśnienia wewnątrzgałkowego. Gałka oczna wypełniona jest cieczą wodnistą, która wpływa na prawidłowe napięcie i uwodnienie ośrodków optycznych oka tj: rogówki i soczewki, wpływając tym samym na ich przezierność i krzywiznę. Prawidłowe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego u zdrowych osób wahają się w zakresie 10-21 mmHg, wykazują dobową zmienność i najwyższą wartość mają w godzinach rannych. Badanie jest w pełni bezpieczne dla pacjenta.

 

Wskazania do wykonania tonometrii aplanacyjnej


  • Okresowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • Monitorowanie ciśnienia u pacjentów diagnozowanych lub chorych na jaskrę

 

Przebieg tonometrii GoldmanaBadanie przeprowadza się przy lampie szczelinowej po uprzednim znieczuleniu powierzchni oka i zabarwieniu filmu łzowego roztworem fluoresceiny, która w świetle kobaltowo-niebieskim wykazuje fluorescencję. Za pomocą pryzmatu lekarz uciska szczyt rogówki, pod wpływem ucisku zabarwiony film łzowy wytwarza menisk widoczny w postaci dwóch półokręgów. Lekarz za pomocą skali tonometru ustawia je tak, aby zetknęły się swoimi wewnętrznymi krawędziami, a następnie odczytuje wartości ciśnienia.

Podanie kropli znieczulających nie upośledza widzenia i zdolności do prowadzenia pojazdów. Badanie wraz ze znieczuleniem trwa około 5 minut.