Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
żądanych przez Użytkownika, przez właściciela marki „Estetyka Oka”, tj. Praktyka lekarska Olga Ritter-Pasek z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 48/10, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321944819.

I. Definicje

1. Administrator – Praktyka lekarska Olga Ritter-Pasek z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 48/10, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321944819, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje
dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenie www.drobczyk.com
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz
przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) Konfiguracji serwisu
● rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
● rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
● tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
e) Świadczenia usług reklamowych w sieci
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w
USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies
na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.